Project:

Paradiso


Plaats:

Amsterdam - Weteringschans


Programma:

Renovatie van de bestaande poptempel en toevoeging van nieuw bouwvolume op en onder het naastgelegen braakliggende kavel voor een clubzaal en aanvullende functies als entreegebied bezoekers, horeca, artiestenruimte, educatieve ruimtes, studio's, kantoren en logistiek


Concept:

Meer ruimte creëren voor de ambities van Paradiso en behoud van de nachtcultuur. Met de aankoop van de naastgelegen kavel en renovatie van het bestaande rijksmonument kan een toerkomstbestendige huisvesting worden gerealiseerd waarin mogelijkheden ontstaan om een aantal chronische problemen op de lossen: geluidswering, publieksstromen (overlast), vluchtroutes, logistiek, ruimtetekort, verduurzaming en een toekomstbestendige constructie


Periode:

2022-2028


Rol Lingotto:

Strategisch adviseur in opdracht van Paradiso