Disclaimer en beeldverantwoording

Deze website van Lingotto werd gemaakt in samenwerking met Monkey Inside en het bureau Overburen. Voor alle vragen, ideeën en suggesties nodigen we je graag uit om contact op te nemen met Lingotto. Zie hiervoor de pagina contact.

De gebruikte projectfoto’s zijn in overleg met- en met toestemming van de betreffende opdrachtgevers geplaatst of zijn aangeschaft via commerciële partijen. Van een aantal van de opgenomen afbeeldingen was het niet mogelijk eventuele beeldrechthouders te achterhalen. Niet benaderde rechthebbenden worden verzocht contact op te nemen met Lingotto.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Lingotto aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.lingotto.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lingotto (ook niet via een eigen netwerk).

Lingotto kan er niet voor instaan dat de informatie op www.lingotto.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Lingotto sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.lingotto.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.lingotto.nl te kunnen raadplegen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de periode (jaartal) dat bij een project is weergegeven. Het jaartal betreft de prognose, maar kan in de loop van het proces worden bijgesteld.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics 4 maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren.