Woontoren HAUT is opgeleverd

De hybride houten woontoren HAUT aan de Amstel in Amsterdam is opgeleverd. Het gebouw is een initiatief van Lingotto uit 2016, ontworpen door Team V Architectuur en Arup, en is gebouwd door J.P. van Eesteren. Na twee jaar ontwikkelen en ontwerpen en drie jaar bouwen is dit unieke gebouw klaar. Van een duurzame droom, naar een houten werkelijkheid.

Hoogste houten gebouw van Nederland

HAUT is met 21 verdiepingen het hoogste hybride houten gebouw van Nederland, vervaardigd met Cross Laminated Timber (CLT) vloeren en wanden. HAUT dient inmiddels wereldwijd als voorbeeld voor architecten, ontwikkelaars en aannemers. De  52 woningen zijn opgeleverd en de eerste bewoners hebben hun intrek genomen.

Pionier

In 2016 was hoog bouwen in hout nog zeer vooruitstrevend. Inmiddels worden op het gebied van houtbouw vele nieuwe initiatieven ontplooid, ook door de bij HAUT betrokken partijen. Lingotto heeft in 2021 HoutWerk opgeleverd, een kantoorgebouw in CLT in Utrecht; Team V Architectuur en Arup ontwerpen één van de grootste hybride houten kantoren van Nederland voor DPG Media in Amsterdam. J.P. van Eesteren bouwde het circulaire, houten kantoor voor Triodos Bank en is bij diverse nieuwe initiatieven in hout betrokken. Bouwen in hout is hot!

BREEAM Outstanding

Het ontwerp van HAUT is BREEAM gecertificeerd en het gebouw is duurzaam op alle fronten. In de negen pijlers is meer dan 85% van de punten behaald en daarmee wordt dit het eerste woongebouw met de hoogste ‘BREEAM’-score: outstanding. Het oplever-certificaat wordt medio 2022 verwacht. HAUT heeft zonnepanelen in de gevel en op het dak, heeft innovatieve installaties, groene daktuinen, slimme domotica en er zijn zo’n 100 vogelnesten in de gevel ‘verstopt’.

#CLT #crosslaminatedtimber #kruislaaghout #circulair #duurzaam #breeam #dehouteneeuw #TeamV #ARUP #Lingotto #JPvanEesteren #HAUT #HAUTamsterdam